Integratieve Zorg in Therapie

Body, Mind & Soul."Je hoort deze begrippen wel vaker, maar wat hebben ze nu precies met elkaar te maken?
Het antwoord op deze vraag: “Heel veel!”
Body, Mind & Soul zijn drie begrippen die we niet los van elkaar kunnen zien.
Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Ons lichaam (body) en onze geest (mind) hebben een continue wisselwerking op elkaar!
En daar komt onze ziel (soul) dan ook nog eens bij..."

                                                                                                                                                
Als we ons fysiek niet goed voelen, heeft dit een weerslag op ons denken en ons mentaal welzijn. En ook omgekeerd. Daarbij komt nog eens onze ‘Soul’. Wat speelt er zich af in ons diepste ‘zijn’? Wat vormt onze persoonlijkheid? Wat is de betekenis van het leven? De ziel kunnen we zien als de spil waar het hele wezen van de mens om draait.

Als er binnen één van deze drie pijlers iets mis is, kan dit ons functioneren belemmeren of zelfs blokkeren.
Binnen ViZiT wordt er gewerkt met deze drie pijlers vanuit het principe van integratieve zorg, met als hoofddoelstelling de balans terug te vinden en je dagelijks functioneren opnieuw te verbeteren. Binnen onze Integratieve Zorg in Therapie is hierbij aandacht voor zowel het lichamelijk aspect (d.m.v. osteopathie, sport coaching, voedingsadvies, yoga, …), als het mentaal en psychisch welzijn (psychotherapie, coaching, mindfulness training, individuele therapeutische yoga, creatieve therapie). Daarnaast komt binnen psychotherapie en yoga(therapie) ook het laatste aspect aan bod en kan er een antwoord gezocht worden op onze existentiële vragen en belemmerende factoren die de groei van onze persoonlijkheid tegenhouden. De balans terug in evenwicht brengen, daar komt het vaak op neer!
"Het body-mind-soul-principe vind je terug in ons logo, waarvoor de drie cirkels staan voor body, mind & soul.
Binnen de psychotherapie staan deze cirkels eveneens voor de drie delen van ons psychisch functioneren;
denken-voelen-doen."

Binnen ViZiT gaan we steeds samen met jou op zoek naar het gepaste antwoord op jouw vragen en de juiste aanpak. Je staat er niet alleen voor! Wij gaan samen op weg en bieden, indien gewenst, een zorgaanbod op maat aan. Dit steeds binnen onze visie van geïntegreerde zorg. Elk persoon is een uniek individu op zich en vraagt dus een specifiek zorgaanbod!  


Deze integratieve zorgvisie kleurt zowel het Paramedisch Centrum als Vormingscentrum binnen ViZiT. Binnen het vormingscentrum richten we ons voornamelijk op de persoonlijke ontwikkeling en groei. Dit zowel naar bedrijven en organisaties als naar particulieren toe. Door middel van zowel vormingen als interactieve workshops willen we inzetten op verschillende aspecten van integratieve zorg, waarbij vooral hedendaagse problematieken als burn-out, veerkracht, assertiviteit, voeding, psychische weerbaarheid en rouwprocessen binnen ons aanbod vallen.