Aanmeldingsklachten ikv psychotherapie

 • Rouw en verlieservaringen (overlijden, relatiebreuk/echtscheiding, …)
 • Trauma (als gevolg van ongeval, mishandeling, misbruik, …)
 • Burn-out
 • Spanningsklachten, stressklachten & slaapklachten
 • Slaapproblemen (inslapen, doorslapen, nachtelijk piekeren, pavor nocturnus, nachtmerries,...)
 • Conflicthantering en assertiviteitstraining
 • Versterken van veerkracht
 • Stemmingsproblematiek (depressie, dysthyme stoornis, bipolaire stoornis, …)
 • Angstproblematiek (fobie, paniekstoornis, gegeneraliseerde angststoornis, …)
 • Misbruik van middelen (alcohol, medicatie, drugs,…)
 • Psychose en Schizofrenie (wanen, hallucinaties)
 • Psychosomatische klachten (bvb spanningspijn ten gevolge van stress)
 • Dwangstoornissen
 • Rookstop
 • Automutilatie
 • Suïcidepreventie/opvang na zelfmoordpoging
 • Gender- en seksualiteitsvragen
 • Ontwikkelingsstoornissen (ADHD, autisme, …)
 • Problemen binnen de algemene ontwikkeling van kinderen (slaapproblemen, eetproblemen, problemen binnen de zindelijkheidstraining, pesten, schoolmoeheid, gedragsstoornissen, …)
 • Relatie- en gezinsproblematiek (hechtingsstoornis, nieuw samengestelde gezinnen, opvoedingsproblemen, echtscheiding, …)
 • Klinische psychodiagnostiek + neuropsychologisch onderzoek
 • Opvoedingsondersteuning (zowel algemene ondersteuning als ondersteuning bij specifieke ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD, ASS, gedragsproblemen, leerproblemen, e.a.) 
 • ...   


Vanuit onze filosofie van 'Integratieve Zorg in Therapie’ kunnen bepaalde zaken op verschillende domeinen aangepakt worden zoals:

 • Medisch onverklaarbare klachten (chronische vermoeidheids- en pijnklachten, angst, burn-out, …)
 • Problematieken in relatie tot het ouder worden (verwardheid, geheugenproblematieken, dementie)
 • ...


Doelgroep

Voor al deze zaken staan we zowel in voor de begeleiding van kinderen, jongeren, volwassenen als ouderen.

Dit steeds bij een erkend en gespecialiseerd klinisch psycholoog en/of psychotherapeut


Kostprijs

Psychotherapeutisch consult (50min): 50 euro

Intakegesprek (60 min):      50 euro 

+ éénmalige kost van 15 euro voor aanmaak online patiëntendossier en cliëntportal met tal van psycho-educatiemateriaal, tests, behandelmodules,... voor de cliënt


Laattijdige annulaties door de cliënt (<24u op voorhand) zullen in rekening worden gebracht!