STUDIEBEGELEIDING


Heel wat kinderen ondervinden problemen bij het verwerken van al dan niet grote hoeveelheden leerstof.
Vaak hebben deze kinderen baat bij het aanleren van de juiste studiemethode.
Eens je een juiste studiemethode hebt aangeleerd, zal je sneller efficiënte strategieën gebruiken om de gegeven informatie op een correcte manier te verwerken. Daarnaast leren kinderen om de hoeveelheid van informatie op een goede manier te structureren en organiseren, alsook 
zichzelf actief tot werken aan te zetten.

In ViZiT kan je terecht met allerhande schoolproblemen.
We kunnen werken aan leren leren, cursussen structureren, faalangst, schoolmoeheid, studiekeuze,....
Ook bij kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen zoals ADHD, autismespectrum, gedragsproblemen, emotionele problemen is studiebegeleiding vaak gewenst.

Door nauw contact en een goede communicatie met de ouders en desgewenst ook de leerkrachten op school, slagen we erin de studiebegeleiding optimaal af te stemmen op de noden van uw kind, wat leidt tot betere resultaten en een grotere studiemotivatie.

Praktisch:
Het tarief voor studiebegeleiding is 12 euro voor 30 minuten en 20 euro voor 1 uur.
Studiebegeleiding gaat bij voorkeur door in centrum ViZiT.
Bij aanvraag is er echter ook mogelijkheid tot studiebegeleiding aan huis.
De duur en het aantal sessies gebeurt in onderling overleg met school en ouders.


Meer info gewenst?
info@centrumvizit.be 
0496/45 62 20