MINDFULNESS

De basis van deze Mindfulness-training is Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR). 
MBSR is ontwikkeld door Jon Kabat Zin en betekent “bewust aanwezig zijn in het nu zonder oordeel”.   Het is geschikt voor mensen die bewuster en met meer aandacht in het leven willen staan, beter met stress willen omgaan… of even gas willen terugnemen.

Mindfulness is een aandachttraining. We trainen:
 • het gewaarworden van ons lichaam en van de vele signalen die het ons stuurt
 • de ontwikkeling van een milde houding ten aanzien van onze stroom aan gedachten, emoties en lichamelijke gewaarwordingen
 • het leren kennen en respecteren van onze persoonlijke grenzen
 • het herkennen van stress en het ontdekken dat we keuzes hebben tijdens stressmomenten
 • onszelf in het onderscheiden van energiegevers en –nemers
 • ons bewust te worden van wat we kunnen veranderen en te groeien in aanvaarding van wat we niet kunnen veranderen
 • om de inzichten en vaardigheden te kunnen integreren in ons dagelijks leven

Stress en lijden verdwijnen niet door het beoefenen van Mindfulness,  het is geen wondermiddel noch medicijn om jouw problemen op te lossen.
Wel kan je door deze training op een meer bewuste manier met jezelf, met anderen en met diverse situaties leren omgaan. 
En misschien is dit voor sommige een bevrijdende manier.

Vaardigheden na deze training:
 • hoger bewustzijn, concentratie en aandacht
 • minder piekeren, oordelen
 • afname impulsiviteit, hoger bewust zijn van manier van reageren
 • doeltreffender omgaan met stress, onrust en angst
 • toegenomen lichaamsbewustzijn, pijnreductie, meer ontspanning
 • herkennen van emotionele patronen, minder reactief op emotioneel gebied
 • hoger zelfbewustzijn en –acceptatie
 • grotere verbondenheid naar anderen en empathie
 • het ontwikkelen van veerkracht, rust om gemakkelijker met jouw problemen om te gaan
Praktische informatie

De training bestaat uit 8 wekelijkse sessies van twee uur en half en vindt plaats in een groep met minimum 5 en maximum 14 deelnemers.

Samen oefenen in groep kan een positief effect hebben op het individueel leerproces. Het is geen therapie, bijgevolg gaan we ook niet in op het levensverhaal van andere deelnemers.
Het horen van elkaars ervaringen met de oefeningen kan evenwel ondersteunend werken.
Ieder die actief het eigen welzijn wil stimuleren,  kan deelnemen  Sommige mensen willen meer kwaliteit aan hun leven geven,  bewust worden van nu momentjes,  genieten.  Anderen willen hun stress hanteren, meer tijd voor zichzelf scheppen.

Aan elke inschrijving gaat een intakegesprek vooraf (vertrouwelijk intakeformulier) met Hilde Terryn,   gediplomeerd en erkend Trainer in de Mindfulness.

De training kost € 290,-   In deze prijs is ook het cursusmateriaal (werkmap met info over Mindfulness, het thema van de sessie en het huiswerk) en audiomateriaal (begeleide oefeningen en meditaties) inbegrepen. 
Tijdens de training engageer je je om ook thuis te oefenen.

Naast de 8-weken training bieden we eveneens professionele individuele begeleiding aan betreffende mindfulness en meditatie! 


Eerstvolgende training
Start op maandagavond 4 mei 2020! 
Elke sessie start stipt om 19u30 en stopt om 21u30.
Data: 4/5, 11/5, 18/5, 25/5, 8/6, 15/6, 22/6, 29/6


Wenst u meer info,  gelieve contact op te nemen met Hilde Terryn:

hilde.terryn@outlook.be
0474 97 96 16