ERGOTHERAPIE

‘Op een speelse manier leren en oefenen van (fijnmotorische of dagelijkse) vaardigheden,
                                                                                                                          zodat ze het zelf ook kunnen’Wat is ergotherapie?
Ergotherapie is een paramedisch beroep gericht op het vergroten van de zelfstandigheid bij kinderen/volwassenen die beperkt worden in hun handelingsmogelijkheden. De problemen kunnen zich voordoen op zowel motorisch, cognitief, psychisch als sensorisch vlak. De therapie is er op gericht om op een speelse manier de vaardigheden te trainen en te integreren in een natuurlijke situatie.

Ergotherapie kan bestaan uit:
fijne motoriek: grijpen, reiken, manipuleren van voorwerpen, verwerven verschillende handgrepen
knippen
aandacht en concentratie
visuele waarneming
ruimtelijke oriëntatie
zelfzorg
executieve functies
hulp bij (voorbereidende) rekenvaardigheden
tekenen en (voorbereidende) schrijfvaardigheden
algemene spelontwikkeling
sherborne
psychomotoriek


Wanneer kan ergotherapie helpend zijn?
Algemene ontwikkelingsvertraging
leerstoornissen
psychomotorische problemen
Rekenproblemen
Schrijfproblemen (houding, greep, schrift,…)
faalangst
adhd, autisme, DCD
Problemen bij de zelfredzaamheid (o.a. aan– en uitkleden, tanden poetsen, boterham smeren, …)
problemen op vlak van sensorische informatieverwerkingWie kan bij ons terecht voor ergotherapie?
Naast kinderen en jongeren, kunnen ook volwassenen die problemen of beperkingen ervaren bij het participeren van het dagelijkse leven baat hebben bij ergotherapie.

Je kan bij onze ergotherapeut terecht voor advies, begeleiding en training.
Deze begeleiding is voornamelijk gericht op personen met (psycho-)motorische problemen.


Waar kan ik ergotherapie volgen?
De therapiesessies kunnen zowel in centrum ViZiT doorgaan als aan huis. Maak een vrijblijvende afspraak voor meer uitleg of neem contact met ons op.


Is er terugbetaling mogelijk?
Er is mogelijkheid tot terugbetaling van ergotherapie.
Dit op voorschrift van een revalidatie-arts of na het doorlopen van een revalidatieprogramma in een revalidatiecentrum voor neuro- en locomotorsiche revalidatie.
Door nauwe samenwerking met de ruimere context (ouders, leerkrachten, andere disciplines binnen ViZiT, externen,…) geven we de therapie extra kans op slagen.


Contact:
joycedumortier1@gmail.com
0494/99 99 93