Burn-out coaching:

 "Wij richten ons hierbij op zowel particulieren als bedrijven/organisaties"


"Het zal mij niet overkomen", hoor je vaak zeggen. En plots is het daar...
Vermoeidheid, stress, werkmoeheid, fysieke klachten, totale uitputting,...
Je voelt je letterlijk én figuurlijk opgebrand.

Steeds meer mensen worden van de dag geconfronteerd met burn-out. Hoewel vooral huisartsen, mensen uit de gezondheidszorg, en leerkrachten een risicogroep vormen, kan het iedereen overkomen.

Daar een tijdige aanpak van burn-out essentieel is, zetten wij binnen ViZiT vanuit onze specialisatie zeer sterk in op deze hedendaagse problematiek. Dit vanuit onze integratieve zorgvisie waarbij we zowel inzetten op de fysieke, emotionele en mentale symptomen die met burn-out gepaard gaan.

Zo bieden wij in kader van burn-out zowel individuele begeleiding aan (dmv coaching, psychotherapie en yogatherapie) als begeleiding in groep.

Daarnaast hebben wij een aanbod naar bedrijven/organisaties toe die op zoek zijn naar een ervaren burn-out coach om zich te laten begeleiden in het opzetten van een degelijk preventiebeleid in kader van burn-out en andere arbeidsgerelateerde aandoeningen op de werkvloer (uitbreiding van de wetgeving hieromtrent sinds juni 2018!).

Dit laatste door middel van onze workshops 'NEEN tegen burn-out', vormingen op maat, yogalessen, voedingsadvies, teambuilding en zoveel meer.Voor meer info, neem contact met ons op of neem een kijkje op het tabblad 'workshops' voor de groepstraining rond burn-out.

Ine De Deken
info@centrumvizit.be
0496/45 62 20